Nowe drogi i przebudowa istniejących tras, czyli dlaczego tak ważne jest badanie równości nawierzchni


Nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu,że drogi wymagają stałej kontroli, aby zapewnić ich najlepszą jakość zarówno pod kątem komfortu poruszania się po nich, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. Badanie równości nawierzchni należy do kluczowych, które pozwalają nam uzyskać najlepsze warunki do jazdy w różnych warunkach atmosferycznych. Inwestując we właściwe metody, możliwe staje się uzyskanie najwyższej jakości nawierzchni, w tym jej równości, którą w łatwy sposób pozwala zobrazować specjalistyczne badanie. Jedną z metod oceny właściwego stanu dróg w tym zakresie jest metoda profilometryczna, która bazuje na wskaźnikach IRI, które pozwalają za pomocą profilografu laserowego skutecznie określić stan drogi na wielu płaszczyznach. Jak można się domyślić, badanie równości nawierzchni tego rodzaju przeprowadzać muszą fachowe firmy, do których zaliczyć można między innymi Droglab w której wiedza oraz doświadczenie, a także najlepszy sprzęt, pozwalają uzyskać najbardziej precyzyjne wyniki badań.

Równość nawierzchni z pomocą profilografu laserowego – badanie równości -> nawierzchni – jest określana za pomocą ponad kilkudziesięciu czujników, które analizują poszczególne parametry drogi, pozwalając nam uzyskać bardzo szczegółowe informacje na jej temat. Badanie równości nawierzchni realizowane jest za pomocą przymocowania sprzętu do pojazdów np. specjalistycznego auta pomiarowego. Mocowany na przodzie pojazdu sprzęt pozwala krok po kroku, metr po metrze dokonywać szczegółowej analizy c pozwala w czasie rzeczywistym obserwować skład nawierzchni na monitorze zainstalowanym wewnątrz pojazdu pomiarowego. Dodatkowo obraz z przeprowadzonego testu i analiz, trafia bezpośrednio do komputera, gdzie po przeprowadzeniu czynności uzyskujemy szczegółowy raport. Aby uzyskać najlepsze wyniki, konieczne jest wyznaczanie wartości IRI co 50 metrów, wówczas, mamy przegląd całej trasy i ewentualnych zmian w powierzchni drogi bez względu na jej typ i przeznaczenie.